top of page

Duurzaamheid

Duurzaamheid is onderdeel van de toekomststrategie van Veris. Aandacht voor duurzaamheid zal in de bouwmaterialenmarkt de komende jaren een steeds grotere rol gaan spelen. Voor 2050 is de afgesproken klimaatdoelstelling dat er een volledig CO2-neutraal productieproces moet zijn en dat er daarbij een volledige toepassing van circulaire materialen moet zijn. Als tussenstap is 2030 als uitgangspunt genomen, waarbij deze beide punten al voor de helft behaald moeten zijn.

 

De bouw heeft een fors aandeel hierin. Dit betekent dus ook forse veranderingen voor ons productenaanbod en onze bedrijfsprocessen. Veris wil hierin vooroplopen en pakt daarom haar verantwoordelijkheid in verduurzaming. Nu stappen zetten is noodzakelijk. Veris begint met het kijken naar de eigen prestaties. In een later stadium worden hier ook de aangesloten bedrijven en leveranciers bij betrokken. Om de footprint van Veris inzichtelijk te maken is gekozen voor de CO₂-Prestatieladder.


De CO₂-Prestatieladder

De CO₂-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO₂ binnen de eigen bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. Bedrijven die voldoen aan de eisen mogen het certificaat voeren na toetsing door een onafhankelijk auditor. Veris heeft de hulp ingeroepen van een professionele partner om het certificeringstraject te begeleiden. Op deze manier verwachten we snel mooie stappen te kunnen zetten. 

 

De CO₂-voetafdruk van Veris

Over de jaren heen (2021-2023) is er een netto daling te zien van onze CO2-uitstoot. Een uitzondering hierop zijn de vliegreizen, maar daarbij was het coronajaar ons referentiejaar.

 

In de eerste helft van 2023 stootten we 332 ton CO₂ uit.

Deze uitstoot kwam voornamelijk door de verwarming van onze kantoren en het brandstofverbruik van ons wagenpark (172 ton CO₂ - scope 1). Het elektriciteitsverbruik op onze locaties veroorzaakte 148 ton CO₂ (scope 2). Een klein gedeelte is toe te rekenen aan vliegverkeer en gedeclareerde kilometers (13 ton CO₂ zakelijk vervoer).

 

De uitstoot staat gelijk aan:

 • Het gasverbruik van 106 huishoudens voor een heel jaar

 • 180 retourtjes naar New York

 • Met de auto 43 keer om de aarde rijden

 

We hebben in het eerste half jaar van 2023 minder tonnage vervoerd dan in het eerste half jaar van 2022. Hierdoor lijken we een stapje terug te doen qua uitstoot in het eerste half jaar van 2023. Echter is dat niet zo: In absolute zin was de reductie in 2022-half 6% en in 2023-half 13%! Positief dus.

Bekijk hier het volledige overzicht van maatregelen en bekijk ons CO2-beleid samengevat in een infographics onder aan de pagina.

 

Welke maatregelen nemen wij?
 • Wij zullen op verschillende locaties laadpalen plaatsen.

 • Wij blijven gebruik maken van online meetings en faciliteren het thuiswerken voor onze medewerkers.

 • Wij stimuleren de keuze voor een elektrische leaseauto.

 • In Gorinchem hebben wij onze buitengevel geïsoleerd, hebben we energiezuinige ledverlichting aangebracht en schakelen wij lichten uit bij het verlaten van een ruimte, optimaliseren wij ons klimaatsysteem, vergroenen wij ons kantoor en verbeteren wij onze akoestiek met hergebruikt materiaal.

 • In Deventer wordt de Cv-installatie vervangen, zijn er bewegingssensoren en een zuiniger ventilatiesysteem geplaatst. Verder wordt onderzocht of het dak van het magazijn kan worden gebruikt voor het plaatsen van zonnepanelen.

 • In Echt is de buitenverlichting vervangen door led en worden de komende jaren de gasheftrucks uit gefaseerd. Voor de toekomst wordt gewerkt aan een nieuw te bouwen duurzaam magazijn.

 • Onze medewerkers kunnen kosteloos de Goodhabitz training ‘Natuurlijk duurzaam’ volgen.

 • In 2023 starten wij met het spelen van De Duurzame Game met al onze collega’s. Dit online spel is speciaal ontworpen om deelnemers op een speelse wijze te inspireren, informeren en activeren op het gebied van duurzaamheid.

Wat willen wij bereiken?

Veris Bouwmaterialengroep B.V. wil in 2025 ten opzichte van 2021 50% minder CO2 uitstoten.

 

Kwantificering van onze doelstelling uitgesplitst:

 

 
SKAO

Wij zijn aangesloten bij de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) en hebben ons CO2-bewust Certificaat behaald (CO2 prestatieladder niveau 3).

Participatie

Wij nemen deel aan Stichting Positieve ImpactHIBIN Experttafels, EVOFedenex netwerk. Dit zijn Platforms om de duurzame transitie te versnellen. Onze deelname aan Shopping Tomorrow Expertgroep is in 2021 afgerond. Wij doen actief mee aan bijeenkomsten waar bedrijven en overheden kennis en ervaring met elkaar delen over CO2-reductie. Bekijk ons CO2-beleid samengevat in een infographics hieronder.

Subdoelstellingen.png
2023 - Eerste helft
Infographic 2023-half V2.JPG
2022 - Geheel
Infographic 2022-heel V2.JPG
2022 - Eerste helft
Infographic 2022-half V2.JPG
2021
Infographic 2021 V2.JPG
bottom of page