top of page

Duurzaamheid

Duurzaamheid is onderdeel van de toekomststrategie van Veris. Aandacht voor duurzaamheid zal in de bouwmaterialenmarkt de komende jaren een steeds grotere rol gaan spelen. Voor 2050 is de afgesproken klimaatdoelstelling dat er een volledig CO2-neutraal productieproces moet zijn en dat er daarbij een volledige toepassing van circulaire materialen moet zijn. Als tussenstap is 2030 als uitgangspunt genomen, waarbij deze beide punten al voor de helft behaald moeten zijn.

 

De bouw heeft een fors aandeel hierin. Dit betekent dus ook forse veranderingen voor ons productenaanbod en onze bedrijfsprocessen. Veris wil hierin vooroplopen en pakt daarom haar verantwoordelijkheid in verduurzaming. Nu stappen zetten is noodzakelijk. Veris begint met het kijken naar de eigen prestaties. In een later stadium worden hier ook de aangesloten bedrijven en leveranciers bij betrokken. Om de footprint van Veris inzichtelijk te maken is gekozen voor de CO₂-Prestatieladder.


De CO₂-Prestatieladder

De CO₂-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO₂ binnen de eigen bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. Bedrijven die voldoen aan de eisen mogen het certificaat voeren na toetsing door een onafhankelijk auditor. Veris heeft de hulp ingeroepen van een professionele partner om het certificeringstraject te begeleiden. Op deze manier verwachten we snel mooie stappen te kunnen zetten. 

 

De CO₂-voetafdruk van Veris

Over de jaren heen (2021-2023) is er een netto daling te zien van onze CO2-uitstoot. Een uitzondering hierop zijn de vliegreizen, maar daarbij was het coronajaar ons referentiejaar.

 

In 2023 stootten we 297 ton CO₂ uit.

Deze uitstoot kwam voornamelijk door het elektriciteitsverbruik van onze kantoren en het brandstofverbruik van ons wagenpark (235 ton CO₂ - scope 1). Het elektriciteitsverbruik op onze locaties veroorzaakte 304 ton CO₂ (scope 2). Een klein gedeelte is toe te rekenen aan vliegverkeer en gedeclareerde kilometers (15 ton CO₂ zakelijk vervoer).

 

De uitstoot staat gelijk aan:

  • 27145 bomen laten groeien voor een heel jaar

  • 744 jaar ademhalen voor één persoon

  • 70 rondjes om de aarde met de auto.

 

We hebben in 2023 aanzienlijk minder tonnage vervoerd dan in 2022. Overall hebben we een reductie van maar liefst 26% behaald t.o.v. 2021. Dit kwam door de enorme vermindering van ons aardgasverbruik, met name bij onze logistieke centra in Echt en Deventer. We lopen daardoor voor op onze planning; een mooi feit om te kunnen delen! 

Voor komend jaar staat de overstap naar groene stroom van Nederlandse bodem centraal. Hiermee verwachten we ook een mooie, positieve stap te gaan zetten in de Veris voetprint

Bekijk hier het volledige overzicht van maatregelen en bekijk ons CO2-beleid samengevat in een infographics onder aan de pagina.

Welke maatregelen nemen wij?
  • Wij maken vanaf 2024 de overstap naar groene stroom.

  • Wij plaatsen zo mogelijk laadpalen op onze verschillende locaties.

  • Online meetings en hybride werken faciliteren we voor onze medewerkers.

  • Wij stimuleren de keuze voor een elektrische leaseauto.

  • Wij verduurzamen onze kantoren en magazijnen in Gorinchem, Echt en Deventer, door optimaal te isoleren, bewust om te gaan met energie en gebruik te maken van hergebruikte materialen etc.

  • Onze medewerkers kunnen kosteloos de Goodhabitz training ‘Natuurlijk duurzaam’ volgen.

Wat willen wij bereiken?

Veris Bouwmaterialengroep B.V. wil in 2025 ten opzichte van 2021 50% minder CO2 uitstoten.

 

Kwantificering van onze doelstelling uitgesplitst:

 

 
SKAO

Wij zijn aangesloten bij de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) en hebben ons CO2-bewust Certificaat behaald (CO2 prestatieladder niveau 3).

Participatie

Wij nemen deel aan Stichting Positieve ImpactHIBIN Experttafels, EVOFedenex netwerk. Dit zijn Platforms om de duurzame transitie te versnellen. Onze deelname aan Shopping Tomorrow Expertgroep is in 2021 afgerond. Wij doen actief mee aan bijeenkomsten waar bedrijven en overheden kennis en ervaring met elkaar delen over CO2-reductie. Bekijk ons CO2-beleid samengevat in een infographics hieronder.

Subdoelstellingen.png
2023 - Geheel
Infographic 2023 heel.JPG
2023 - Eerste helft
Infographic 2023-half V2.JPG
2022 - Geheel
Infographic 2022-heel V2.JPG
2022 - Eerste helft
Infographic 2022-half V2.JPG
2021
Infographic 2021 V2.JPG
bottom of page