Duurzaamheid is onderdeel van de toekomststrategie van Veris. Aandacht voor duurzaamheid zal in de bouwmaterialenmarkt komende jaren een steeds grotere rol gaan spelen. In de klimaatdoelstellingen is afgesproken dat in 2050 CO₂-neutraal productie en volledig toepassing van circulaire materialen zijn bereikt, waarbij in 2030 al 50% CO₂-reductie en 50% minder primaire grondstoffen. De bouw heeft een fors aandeel hierin, dus dat betekent ook forse veranderingen voor ons productenaanbod en onze bedrijfsprocessen. Veris wil hierin voorop lopen en pakt daarom haar verantwoordelijkheid in verduurzaming. Nu stappen zetten is noodzakelijk. Veris begint met te kijken naar de eigen prestaties. In een later stadium worden hier ook de aangesloten bedrijven en leveranciers bij betrokken. Om de footprint van Veris inzichtelijk te maken is gekozen voor de CO₂-Prestatieladder.

De CO₂-Prestatieladder

 


De CO₂-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO₂, binnen de eigen bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. Bedrijven die voldoen aan de eisen mogen het certificaat voeren, na toetsing door een onafhankelijk auditor. Veris heeft de hulp ingeroepen van een professionele partner om het certificeringstraject te begeleiden. Op deze manier verwachten we snel mooie stappen te kunnen zetten. Meer informatie over de CO₂-Prestatieladder kunt u vinden op https://www.co2-prestatieladder.nl.

 

Naast CO₂ zullen ook andere aspecten meegenomen worden, denk aan verspilling, verpakkingen en afval.